OM LUCY´S

Eveninglights Retro furniture
Hit kom­mer alla och trivs, från barn­famil­jer till motor­bu­ren (fd) ung­dom. Föru­tom den unika 50-​tals miljön är det vår glada och hjälp­samma per­sonal som ska­par den härliga och familjära atmos­fären här. Att de duk­tiga kockarna dessu­tom läg­ger ner själ och hjärta i mat­lagnin­gen gör att våra gäster ständigt återkom­mer för mer av det goda.
Sofa Details are important

Duff Beer på Lycy'sVi har naturligtvis full­ständiga rät­tigheter och spe­cialis­erar oss på amerikan­ska märken, både när det gäller öl och vin. De flesta av sorterna hit­tas inte på Sys­tem­bo­laget, bara för att göra det lite mer spän­nande för dig som gäst. Om du vet unge­fär vilken smak du gillar bäst kan vår kun­niga per­sonal hjälpa dig till rätta.

Elvis among the audience MC Outside Lucys
Med jämna mel­lan­rum har vi live­band på sce­nen som spelar den sortens musik som man kan förvänta sig på ett rik­tigt amerikan­skt 50-​tals ställe. Vi har också andra events såsom motorträf­far, linedance o dyl.

Emil and Madde beloved empoyees

Vepor1

GICK DET TILL NÄR LUCY´S FÖDDES

Anders Jerry

Lucy’s är ett resul­tat av de båda kom­p­is­arna Anders Bergmans och Jerry Söder­ströms idé om en fräsch retrorestau­rang i amerikansk diner-​stil. Anders är den borne entre­prenören, Jerry den fin­ger­topp­skänslige design­ern och båda är idéspru­tor av guds nåde.


Idén föd­des i ett fly­g­plan under en av deras USA-​resor, i ett skede där båda tyckte det var dags att hitta på något kul vid sidan av sina ordi­narie jobb i de egna före­ta­gen. Anders med sitt dåvarande före­tag Fun­Food och Jerry med sitt S&S Design.

Det var egentli­gen tänkt som en slags fritid­slokal där kom­p­isar kunde sam­las och ta en öl och t ex kolla på någon fotbollsmatch.

Lokalen fanns på den tomma ovan­vånin­gen i Anders nybyg­gda kon­tors– och lager­lokal i Löddeköpinge.

Lite fräcka möbler, en liten bar, en tv och en musikan­läg­gn­ing var vad som behövdes, tyckte de.

Sagt och gjort, Jerry bör­jade skissa på hur det kunde se ut och de kon­tak­tade en duk­tig snickare som kunde se till att skisserna blev verk­lighet. De drog även upp lite rik­t­liner på gol­vet för att mark­era var innerväg­gar och baren skulle placeras.


Nån­stans här var det som allt bal­lade ur.

Barskisser

JumbotronNär Jerry skissat klart skulle baren bli 12 meter lång. Sof­forna fick spe­cialbestäl­las från ett möbel­snick­eri, bord och sto­lar importer­ades och det blev 4 tv-​apparater, en pro­jek­toran­läg­gn­ing och t.o.m. en spe­cial­byggd jum­botron i taket. Musikan­läg­gnin­gen blev något som vilket disco som helst i stan skulle vara avund­sjuka på.

Lucys thenAnders tog ans­varet för el, vvs och allt annat som inte syns och hade kon­tak­ten med hantverkare och byg­glever­an­törer, medan Jerry alltså tog hand om det som syns, for­m­givn­ing och inredning.

Tanken, och det som gör det hela så unikt, var att binda ihop 50-​talet med 2000-​talet på ett sätt så man inte märker var det ena slu­tar och det andra börjar.

Raka lin­jer på vita väg­gar och tak och mjuka run­dade for­mer på inredningsdetaljerna.

BarbyggeTrappaRounded bar

Resul­tatet blev pre­cis så, men när det sedan kom till vad som behövdes i kök­sre­gio­nen stod Anders och Jerry sig gan­ska slätt. P g a detta och att det naturligtvis behövdes en duk­tig kock kon­tak­tades Fredrik Han­born, den erkänt skick­lige köksmästaren på Glo­rias i Lund. Han blev eld och lågor vid åsy­nen av lokalen och tvekade inte länge innan han sade upp sig efter nio år på Glorias. 86474-013
Ca ett år efter den första idén om restau­rangen kom Fredrik att bli delä­gare till­sam­mans med Anders medan Jerry valde att istäl­let fungera som extern reklam– och des­ig­nans­varig genom sitt före­tag. Han ska­par allt mate­r­ial du ser som det står Lucy’s på, utom Facebook-​sidan som Fredrik försöker hålla reda på, sam­tidigt som han sköter den dagliga driften, dirig­erar kockar och server­ingsper­sonal, fixar med artis­ter och even­e­mang och letar förstk­las­siga råvaror hos leverantörerna.

Alla tre

Tre experter inom respek­tive område.

VECK­ANS LUNCH90kr

Serveras mel­lan 11.30 och 14.00.

Vecka 7

Månd: Fylld färs­b­iff med tzatziki och ros­tad potatis
Tisd: Chili corn carne med ris och nachos
Onsd: Buf­falo chicken thighs med blue cheese dip
Torsd: Pytt i panna med stekt potatis, stekt ägg och röd­be­tor
Fred: Pork roast med bbq-​sås, cab­bage slaw, ched­dar sour cream


Veck­ans affärslunch: Biff­stek med lök, pommes frites och rödvinssås

179:-


Veck­ans vegan: Veg­anbiff med pommes frites och aioli

119:-


Veck­ans soppa: Ingår i lunchen och finns vid salladsbuffén


Veck­ans sal­lad: Pulled pork– eller kycklingsallad

85:-


Endast sal­lads­buffé och soppa (kaffe och kaka ingår)

70:-


Brunch: Stekt potatis, ägg, bacon och Lucy’s 140g korv

95:-

Våra vänner

Vi har 17 besökare och inga medlem­mar online

Copy­right © 2015 • Lucy’s Diner, Teknikvä­gen 3, Löd­deköpinge • 046288 72 27.
All Rights Reserved.

Web Analytics